lepe vesti
Zoo Vrt Palić

Zoo vrt Palić

Sadržaj

Istorija Zoološkog vrta Palić

Ustanova Zoološki vrt Palić je osnovana 31.05.1950.godine. Osnivač ustanove je grad Subotica. Nalazi se na samom severu Srbije, u neposrednoj blizini jezera Palić. Površina na kojoj se prostire iznosi 15 hektara i sastoji se iz 10 ha kultivisanog parkovskog prostora koje je dostupno posetiocima, dok je 5 ha poljoprivredno i šumsko zemljište.

Osnovna delatnost ustanove je: zoologija, botanika, obrazovanje i kultura, zaštita ugroženih vrsta biljaka i životinja, turizam i razonoda. Raspolaže sa više od 150 životinjskih vrsta koje su smeštene u pedesetak volijera i objekata, dok se u Prihvatilištu za životinje nalazi preko 800 jedinki.

U sklopu ZOO vrta je i botanička baština vrta koja predstavlja zbirku mnogih autohtonih vrsta, kao i netipičnih lišćara i četinara i više desetina hiljada sadnica sezonskih cvetnica sopstvene proizvodnje. Ponudu Zoološkog vrta upotpunjuju izložbe slika, skulptura, radionice, seminari, stručni sastanci i konferencije. Godišnje nas poseti preko 150.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Zoološki vrt Palić je otvoren 365 dana u godini.

Od osamdesetih godina prošlog veka ZOO vrt funkcioniše i kao pedagoška ustanova u koju đaci organizovano dolaze u posetu. Tom prilikom za osnovce se organizuju edukativne radionice i stručna predavanja, dok srednjoškolci i studenti dolaze na stručnu praksu i volontiranje.

Prava i obaveze posetilaca

A.   Ulaz u Zoo vrt za posetioce dozvoljen je samo na glavnoj ulaznoj kapiji gde se nalazi blagajna ustanove.

B.   Svaki posetilac je obavezan da kupi ulaznicu, da istu pokaže na zahtev službenog lica i da je čuva za vreme trajanja posete Zoo vrtu. Posetilac koji se zatekne u Zoo vrtu bez plaćene ulaznice biće pozvan da istu kupi, a ukoliko to odbije mora najkraćim putem da napusti Zoo vrt.

C.   Zabranjen je ulazak u Zoo vrt nakon zatvaranja blagajne i glavnih ulaznih vrata.

D.   Posetioci su obavezni da se pridržavaju uputstava i upozorenja koja se nalaze na informativnim tablama u Zoo vrtu.

E.   Posetioci mogu prilaziti životinjama samo na za to posebno određenim i označenim mestima.

F.   Zabranjuje se hranjenje životinja (osim u prisustvu timaritelja), njihovo uznemiravanje, draženje ili ometanje na bilo koji način.

G.   Posetioci imaju pravo da vide sve životinje u zbirci Zoo vrta Palić, osim ukoliko (zbog vremenskih prilika ili zdravstvenih razloga) dobrobit životinja ne zahteva ograničavanje kretanja životinja na objekat u kome boravi, gde su nedostupne posetiocima.

H.   Uništavanje, skupljanje, lomljenje, čupanje i dr svih vrsta biljaka na teritoriji Zoo vrta je zabranjeno.

I.   Zabranjen je ulaz pasa, mačaka i drugih domaćih i divljih životinja sa posetiocima.

J.   Zabranjeno je kretanje biciklama ili drugim oblicima prevoza na teritoriji Zoo vrta. Ova zabrana se ne odnosi na decu do 3 godine pod nadzorom roditelja i lica sa posebnim potrebama.

K.   Zabranjuje se unošenje balona, sredstava za izazivanje buke, opreme koja može da uplaši ili razdraži životinje ili sa kojom iste može na razdaljinama izazvati, dražiti ili povrediti.

L.   Fotografisanje je dozvoljeno samo za lične i nekomercijalne potrebe ukoliko se fotografišu životinje u zbirci kao deo ambijenta Zoo vrta. Zabranjeno je fotografisanje drugih posetilaca. Komercijalna snimanja su moguća uz saglasnost ovlašćenog lica Zoo vrta. Prilikom bilo koje vrste snimanja zabranjeno je korišćenje blica.

M.   Posetioci se mogu kretati samo po posebno predviđenim stazama. Svako prelaženje, preskakanje ili penjanje preko barijera, kanala, žičanih ograda, predograda, konopcima označenih staza, ulaženje u objekte i volijere ili prelaženje preko drugih prepreka je strogo zabranjeno.

N.   Posetioci su obavezni da napuste Zoo vrt najkasnije jedan sat od nakon zatvaranja blagajne, bez ikakvog posebnog upozorenja.

O.   Posetilac ima pravo da pismeno zabeleži žalbe i primedbe u Knjigu žalbi koja se nalazi na blagajni. Ovlašćeno lice Zoo vrta dužno je da u roku od 15 dana odgovori na žalbu posetioca. Biletar je dužan da u roku od 48 h od podnošenja žalbe obavesti ovlašćeno lice o postojanju žalbe i dostavi mu na uvid Knjigu žalbi.

P.   Posetioci imaju pravo korišćenja parkinga ispred Zoo vrta. Parking se ne naplaćuje niti se čuva. Za materijalna dobra i vozila ostavljena na parkingu Zoo vrt ne snosi odgovornost.

Q.   Dete mlađe od 16 godina može da uđe u Zoo vrt samo u pratnji punoletne osobe.

R.   Zabranjeno je izazivanje nereda, bacanje smeća, na bilo koji način zagađivanje okoline, konzumacija alkoholnih pića i boravak u Zoo vrtu u alkoholisanom stanju.

S.   Posetioci su obavezni da uvažavaju i da se pridržavaju uputstava službenih lica Zoo vrta koji imaju uniforme sa oznakom Zoo Palić i/ili ID kartice.

U slučaju nastanka bilo kakvih posledica, štete ili povređivanja posetilaca koje su nastale zbog nepridržavanja i nepoštovanja uputstava i obaveza posetilaca koje su formulisane u tačkama A do R Zoo vrt ne snosi nikakvu materijalnu ili drugu vrstu odgovornosti.

Posetioci koji se ponašaju suprotno napred navedenim pravilima ponašanja, biće pozvani da najkraćim putem napuste Zoo vrt.

U slučaju odbijanja saradnje Zoo vrt će tražiti asistenciju policije.

Protiv lica koja načine štetu biće pokrenut odgovarajući postupak u cilju naknade štete u skladu sa relevantnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Sankcije koje fizičko lice snosi u slučaju narušavanja dobrobiti životinja propisane su pozitivnim propisima Republike Srbije: Krivičnim zakonom, Zakonom o dobrobiti životinja i drugim propisima.

Prava i obaveze Zoo vrta

A.   Zoo vrt je obavezan da kod svakog ispusta, kaveza ili volijere obezbedi odgovarajuću informativnu tablu, na dva jezika, lako čitljivu, sa narodnim i naučnim imenom životinja i osnovnim podacima o njoj.

B.   Zoo vrt je obavezan da obezbedi putnu infrastrukturu, koja treba da bude jasno obeležena po pravcima kretanja u interesu bezbednosti posetilaca.

C.   Zoo vrt je obavezan da informativnim tablama upozori posetioce na opasnosti od životinja, na zabranu draženja, prilaženja i uznemiravanja životinja.

D.   Zoo vrt je obezbedio plan Zoo vrta za posetioce, koji posetioci dobijaju na blagajni Zoo vrta prilikom kupovine ulaznica.

E.   Zoo vrt je obavezan da ima Knjigu žalbi koja je smeštena na blagajni.

F.   Zoo vrt ima Knjigu utisaka koja se nalazi na glavnom ulazu na posebnom mestu pored blagajne na raspolaganju posetiocima.

G.   Za izgubljene ili na drugi način otuđene stvari posetilaca tokom posete Zoo vrtu, Zoo vrt ne snosi odgovornost.

H.   Zoo vrt je obavezan da obezbedi potreban broj mesta za odlaganje smeća na celoj teritoriji Zoo vrta.

I.   Zoo vrt zadržava pravo da ograniči posetu u slučaju organizacije specijalizovanih aktivnosti i da vremenski i prostorno ograniči kretanje posetilaca bez prava posetilaca na posebnu naknadu ili drugu vrstu odštete, a uz obavezu Zoo vrta da o ograničenju obavesti posetioce isticanjem obaveštenja na blagajni.