lepe vesti
posao budućnosti

5 najvažnijih veština za posao budućnosti

Sadržaj
Najbolji poslovi kojim ćemo se baviti za desetak godina verovatno još uvek nisu ni izmišljeni. Usko profilisanje u određenim evergrin oblastima svakako je uvek opcija. Ako ćete budućnost ipak posvetiti neizvesnim zanimanjima i cilj vam je da se menjate i unapređujete u hodu sa vremenom u kom živimo, obratite pažnju na ovih pet veština koje će vam olakšati put ka uspehu.

Socijalna inteligencija

Čini se da se sposobnost povezivanja sa drugima, vrsta osećajnosti koja je potrebna u svakom vremenu pa tako i u 2020. Posebno u vremenima ekonomskih i drugih kriza, kakve je donela pandemija, empatija igra veliku ulogu u poslovnom okruženju.

Medijska pismenost

Ovo se odnosi na dvojaku sposobnost – da kreirate ubedljive sadržaje kroz nove medije, ali i da kritički evaluirate sadržaj koji je pred vama. U vremenu kada je u moru informacija potrebno identifikovati relevantne, medijska pismenost nije bila nikada potrebnija.

Računarsko razmišljanje

Kako se nauka o podacima razvija, sve se više potrebno velike baze podatka prevoditi u apstratkne koncepte. Takođe je važno razumeti kako logika prikupljanja i obrade rastuće količine podataka funkcioniše. Razvoj veštačke inteligencije i takozvanog “Interneta svari” (IoT), samo su doprineli popularnosti i potrebi za ovom veštinom.

Interkulturalne kompetencije

Kako je mobilnost i u fiizčkom a i u digitalnom svetu povećana, tako su šanse da se saraduje s drugim kulturama izglednije nego ranije. Pandemija je ograničila mobilnost, ali opisana saradnja u digitalnom svetu i dalje cveta. Kada je u pitanju ograničenost na komunikaciju u pisanoj formi gde se mnogo toga previdi, interkulturalna svest postaje jedna značajna karakteristika.

Kritičko mišljenje u svetu podataka

Sposobnost da razdvojite važno od nevažnog ima povećanu vrednost u već opisanom svetu velikih količina podataka, kojima smo obasuti kako u profesionalnom, tako i u privatnom životu. Kritičko mišljenje je usko povezano sa interdisciplinaronošću i medijskom pismenošću. Izgradite ove veštine i bićete atraktivan kandidat za bilo koji posao.