lepe vesti
kako napraviti sadržaj u wordu

Kako napraviti sadržaj u Wordu

Sadržaj

Kreiranje word dokumenta sa velikim brojem strana, podeljenim na celine sa jasno definisanim naslovima i podnaslovima, jednostavno zahteva da na samom početku dokumenta bude kreirana stranica sadržaj, koja će korisniku služiti kao informacija i navigacija za snalaženje.

Napraviti sadržaj u Wordu je jednostavan proces, ukoliko se pravilno podesi par parametara.

Sadržaj u Wordu

Svaki naslov i podnaslov u dokumentu potrebno je označiti Style elementima. Selekujte svaki glavni naslov i odaberite stil Heading 1. Svaki podnaslov definišite stilom Heading 2. Ukoliko i podnaslove razlažete na sitnije elemente, koristite Heading 3, Heading 4… Svaki style element možete posebno oblikovati i on će biti primenjen na tekst definisan pod tim elementom. Promenite veličinu i vrstu fonta, boju, isti princip se primenjuje ne samo na naslove (Heading) već i na ostale tipove teksta u dokumentu, npr definišite pojedinačni stil za citate, fusnote, izdvojene pasuse, čime ćete na lak način učiniti vaš dokument vizuelno dinamičnijim uz jasno izdvojene bitne detalje.

Nakon što ste sve naslove i podnaslove u vašem dokumentu definisali stilovima kojim pripadaju, potrebno je da na strani na kojoj želite da se nađe vaš sadržaj u tabu sa opcijama References, kliknete na Table of Contents. Najbrži način da kreirate sadržaj je klik na Automatic Table 1.

Kreiran sadržaj možete editovati, promeniti format i veličinu slova, prekucati naslove. Ukoliko u međuvremenu dodate nove naslove i podnaslove koje je potrebno dodati u kreiran sadržaj, vratite se na stranicu, selektujte sadržaj i kliknite na Update Table ikonicu koja se pojavila u levom uglu. Nakon toga postojeći sadržaj će se ažurirati novim podacima.

Sadržaj u Word dokumentu kreiran na ovaj način prati vaš dokument, i ukoliko se desi da dodavanjem novih pasusa promenite broj stranice na kojoj se nalazi određeni naslov, ažuriranje sadržaja rešava taj problem. Ako ste nekad ručno pravili sadržaj za svoj word dokument u radnoj fazi, znate o kakvoj olakšici je reč.