lepe vesti
kako napraviti cv

Kako napraviti CV

Sadržaj

CV (lat. Curriculum Vitae, engl. Resume) ili biografija za posao jeste obavezni deo prijave za svaku poslovnu poziciju, a njegova svrha je da vas i vaše stručne kvalifikacije predstavi potencijalnom poslodavcu. CV je vaša poslovna biografija. Spisak svega onoga što vas preporučuje kao pravog kandidata za određenu poziciju. Ukoliko želite da dobijete posao, potrudite se da vaša biografija bude sadržajna i dobro napisana. Ovo je vaša prilika da sebe predstavite u što pozitivnijem svetlu i tako se izdvojite od konkurencije.

Uputstvo za pravljenje CV

Biografija treba da vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo struktuiran način. Postoji mnoštvo načina na koje možete pisati CV i upravo tu činjenicu možete iskoristiti i biti što je moguće originalniji.

Kada je u pitanju izgled CV-ja, treba pre svega da znate da se on sastoji iz osnovnih i dodatnih delova.

Osnovni delovi su: lični podaci, obrazovanje, radno iskustvo.

Lični podaci podrazumevaju vaše ime i prezime, mesto i godinu rođenja, adresu stanovanja i boravka (ukoliko se razlikuju), brojeve telefona.

Podaci u vezi sa vašim obrazovanjem odnose se na sve stepene obrazovanja koje ste završili, sa navođenjem imena škole/fakulteta, sa eventualnim smerovima i specijalizacijama, kao i godinom upisa i završetka (osnovnu školu nije potrebno navoditi pošto je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno).

Radno iskustvo podrazumeva profesionalno iskustvo koje ste do trenutka prijavljivanja stekli, a koje je relevantno za poziciju i vrstu posla na koji se prijavljujete. Važno je napomenuti da radno iskustvo može biti stečeno i kroz praksu, volontiranje i slično.

Dodatni delovi CV-ja odnose se na navođenje svih dodatnih aktivnosti koje mogu da pomognu vašem boljem predstavljanju potencijalnom poslodavcu. Ovde se obično misli na različite seminare, treninge i predavanja koja mogu biti relevantna za posao za koji se prijavljujete, a koja pokazuju vašu težnju za usavršavanjem.

Svi ovi delovi podrazumevaju zasebne, jasno odvojene celine, jer su neke od najvažnijih odlika dobro napisanog CV-ja preglednost i konkurentnost.

Podatke o obrazovanju, radnom iskustvu i dodatnim aktivnostima potrebno je hronološki odrediti (od najmlađeg do najstarijeg). Takođe je neophodno navesti gde, kada ili na koji način su stečena dodatna znanja i veštine koje posedujete. Svi ovi podaci će znatno unaprediti kvalitet i izgled vašeg CV-ja.

CV treba da bude prilagođen poslu za koji konkurišete. Uvek je potrebno da imate u vidu kome se obraćate, zbog čega, šta se od vas kao potencijalnog kandidata traži i šta vi imate da ponudite. To su pitanja koja je poželjno da sebi postavite pre pisanja CV-ja, u toku i pošto ste ga napisali. Korisno je da pre početka pisanja dobro pročitate i proučite oglas za posao na koji se prijavljujete. Ma koliko uspešno da ste napisali CV prijavljujući se za jedan posao, ne zaboravite – to je bio CV samo za taj posao. Kada konkurišete za neko drugo mesto, potrebno je da vaša prijava odgovara baš toj poziciji, zbog toga morate znati kako napisati biografiju drugačije, odnosno prepraviti stari.