lepe vesti
jamb pravila igre

Jamb pravila igre

Sadržaj

Jamb je popularna društvena igra koja se igra sa pet (ili šest) kockica, a igrači se takmiče u ostvarivanju što boljih kombinacija kako bi osvojili što više bodova.

Osnovna pravila igre jamb

Broj igrača: 1 ili više.
Cilj igre: Postići što više bodova bacanjem pet kockica u različitim kombinacijama.

Oprema za jamb

5 kockica

List papira za vođenje bodova (ili specijalni Jamb blok ako ga imate)

Jamb pravila igre

Bacanje kockica: Svaki igrač na redu ima pravo na tri bacanja. Prvo bacanje je sa svih pet kockica. Nakon prvog bacanja, igrač može odlučiti koje kockice će zadržati, a koje će ponovo baciti. Isto se može uraditi i nakon drugog bacanja.

Bodovanje: Nakon trećeg bacanja (ili ranije ako se igrač odluči zadržati rezultat), igrač upisuje svoj rezultat u jednu od kategorija na listi za bodovanje. Svaka kategorija se može koristiti samo jednom, a igrač mora upisati rezultat svaki put kada je na redu, čak i ako je to nula.

Kategorije za bodovanje

Brojevi (1, 2, 3, 4, 5, 6): Boduje se ukupan broj kockica s istim brojem.

Triling (Tri ista): Tri kockice s istim brojem. Boduje se zbir svih kockica.

Full House: Tri ista i dva ista (npr. 3+3+3+2+2). Fiksni broj bodova.

Kenta: Pet uzastopnih brojeva (1-2-3-4-5 ili 2-3-4-5-6). Fiksni broj bodova.

Četvorka (Četiri ista): Četiri kockice s istim brojem. Boduje se zbir svih kockica.

Jamb (Yahtzee): Pet istih brojeva. Fiksni broj bodova, najvredniji rezultat.

Najava: Igrač najavljuje kombinaciju pre bacanja. Ako uspe, dobija dodatne bodove.

Igra se obično završava nakon što se popune sve kategorije za bodovanje. Pobednik je igrač s najviše bodova.

Strategija za jamb

Odlučite se za strategiju na osnovu prvih bacanja.

Pokušajte popuniti teže kategorije kad imate dobru priliku.

Budite fleksibilni s planovima jer se igra oslanja na sreću.

Jamb je zabavna i jednostavna igra, ali sa dozom strategije i planiranja. Jamb kombinuje sreću u bacanju kockica s veštinom donošenja strategijskih odluka. Ova pravila čine osnovnu verziju igre, a igrači često prilagođavaju pravila prema svojim željama kako bi dodali više izazova.