lepe vesti
državni fakulteti i više škole beograd

Državni fakulteti i više škole Beograd

Sadržaj

Državni fakulteti Beograd

Fakulteti društveno-humanističkih nauka

Ekonomski fakultet – Kamenička 6 – 3021-240
Pravni fakultet – Bulevar kralja Aleksandra 67 – 3027-600
Pravoslavni bogoslovski fakultet – Mije Kovačevića 11b – 2762-958
Učiteljski fakultet – Narodnog fronta 43 – 3615-225
Fakultet bezbednosti – Gospodara Vučića 50 – 6451-843
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju – Visokog Stevana 2 – 2183-036
Fakultet političkih nauka – Jove Ilića 165 – 3092-999
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Blagoja Parovića 156 – 3531-000
Filozofski fakultet – Čika Ljubina 18-20 – 3281-550
Filološki fakultet – Studentski trg 3 – 2638-622

Fakulteti medicinskih nauka

Medicinski fakultet – dr Subotića 8 – 3636-300
Stomatološki fakultet – dr Subotića 8 – 2685-064
Fakultet veterinarske medicine – Bulevar JNA 18 – 3615-436
Farmaceutski fakultet – Vojvode Stepe 450 – 3951-200

Fakulteti prirodno-matematičkih nauka

Biološki fakultet – Studentski trg 3 – 2186-635
Geografski fakultet – Studentski trg 3/III – 2183-537
Matematički fakultet – Studentski trg 16 – 2027-801
Fakultet za fizičku hemiju – Studentski trg 12-16 – 2187-133
Fizički fakultet – Studentski trg 12 – 2630-152
Hemijski fakultet – Studentski trg 12-16 – 3282-111

Fakulteti tehničko-tehnoloških nauka

Arhitektonski fakultet – Bulevar kralja Aleksandra 73/II – 3225-254
Građevinski fakultet – Bulevar kralja Aleksandra 73/I – 3370-102
Elektrotehnički fakultet – Bulevar kralja Aleksandra 73 – 3218-321
Mašinski fakultet – Kraljice Marije 16 – 3370-339
Poljoprivredni fakultet – Nemanjina 6, Zemun – 2615-315
Rudarsko-geološki fakultet – Đušina 7 – 3219-100
Saobraćajni fakultet – Vojvode Stepe 305 – 3976-017
Tehnološko-metalurški fakultet – Karnegijeva 4 – 3370-460
Fakultet organizacionih nauka – Jove Ilića 154 – 3950-800
Šumarski fakultet – Kneza Višeslava 1 – 3553-122

Državne više škole Beograd

Beogradska poslovna škola – Kraljice Marije 73 – 2401-888
Tehnikum Taurunum Beograd – Nade Dimić 4, Zemun – 2619-673
Visoka građevinsko-geodetska škola – Hajduk Stankova 2 (građevina) – 2422-178
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija – Kneza Višeslava 70 – 2543-972
Visoka škola elektrotehnike i računarstva – Vojvode Stepe 283 – 2471-099
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti – Pante Srećkovića 2 – 3291-707
Visoka škola strukovnih studija – Beogradska politehnika – Brankova 17 – 2633-127
Visoka ICT škola – Zdravka Čelara 16 – 3290-828
Visoka tehnička škola – Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd – 2671-500
Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment – Starine Novaka 24 – 3234-002
Visoka turistička škola strukovnih studija – Bulevar Zorana Đinđića 152a, Novi Beograd – 2698-222
Visoka železnička škola strukovnih studija – Zdravka Čelara 14 – 3292-517