lepe vesti
šta je objektiv dslr

Šta je DSLR objektiv

Sadržaj

Šta je objektiv i kako radi

DSLR aparati su digitalni fotoaparati koji imaju mogućnost zamene objektiva.  Objektivi su veoma bitan, u ovom slučaju, promenljivi deo dslr fotoaparata. Kroz njih ulazi određena količina svetlosti, putuje do stakla u telu aparata, koje se nakon pritiskanja dugmeta za fotografisanje, pomera i svetlo stiže do senzora gde nastaje fotografija. Ono što je zanimljivo jeste činjenica da kada posmatrate predmet fotografisanja, vi gledate kroz tražilo, a u ovom slučaju i kroz objektiv. Drugim rečima, ono što vidite, to ćete i fotografisati.

Blenda – otvor blende

Kolika količina svetlosti će doći do senzora, zavisi od otvora blende, odnosno veličine otvora objektiva. Mera otvora blende označava se slovom f i predstavljena je u milimetrima. Najčešća veličina blende na mnogim fotoaparatiam kreće se od 2 do 22 i to je naglašeno na samom aparatu. Iako zvuči nelogično, ali pravilo je što je f manji, otvor blende je veći. Značaj veličine blende je veoma bitan pri fotografisanju. Kvalitet fotografije u velikoj meri zavisi od spoljašnjih uslova i otvora blende. Pa tako, u slučajevima slabe vidljivosti, potreban je manji f broj, odnosno veći otvor blende, dok u slučajevima velike količine svetlosti, kao u podne leti, potreban je veći f broj, odnosno manji otvor blende.

Žižna daljina i vrsta objektiva

Drugi veoma bitni detalj kada je fotografisanje i izbor adekvatnog dslr objektiva u pitanju jeste žižna daljina. Ona predstavlja udaljenost od centra objektiva gde ulazi svetlost i senzora gde se fotografija stvara. Prema žižnoj daljini postoje različiti objektivi. Osnovni objektivi su:

  • Normalni objektivi – sa žižnom daljinom od 40-50mm i vidnim uglom od 45⁰, što odgovara uglu ljudskog oka. Drugim rečima, ono što vidimo, dobićemo i na fotografiji;
  • Širokougaoni – obuhvataju znatno veći vidni ugao, koji se kreće od 62⁰ do 180⁰ kod ribljeg oka i sa žižnom daljinom manjom od 50mm. Ovi objektivi koriste se za fotografisanje pejzaža, ali i kada se želi obuhvatiti što širi ugao posmatranja (grupe ljudi, panorame, arhitektura,…);
  • Teleobjektivi – sa vidnim uglom od 8⁰ do 32⁰ i velikom žižnom daljinom od 75mm, pa preko 400mm, odlični su za fotografisanje na velikim daljinama, kao što je fotosafari, sportski događaji, ali zbog malih deformiteta i za portrete.


Veoma veliki značaj kod dslr imaju zoom objektivi koji imaju promenljivu žižnu daljinu, tako da se mogu koristiti kao opcija za fotografisanje različitih predmeta, motiva, prilika i sl. U većini slučajeva ovi objektivi završavaju posao, posebno kod amaterskih fotografa, dok kod profesionalaca, u zavisnosti od vrste fotografije kojom se bave, ključno je izabrati odgovarajući dslr objektiv.

Dubinska oštrina

Kada je fotografisanje u pitanju, ovo je veoma važan podatak. Dubinska oštrina predstavlja udaljenost između najbliže i najudaljenije oštre tačke na fotografiji. Šta to znači? Da je taj deo na fotografiji čist, da se dobro vidi i izdvaja od okoline, kao i da je sve ono van dubinske oštrine na fotografiji zamućeno. Što je predmet dalji od dubinske oštrine, on je zamućeniji i obrnuto. Dubinska oštrina zavisi od međusobne udaljenosti objekata na fotografiji, fokusa i otvora blende. Polje dubinske oštrine može biti veće i manje. Veće je kada je zamućen samo prvi plan, koji čini 1/3 fotografije, a manje polje je kada su prvi i poslednji plan zamućeni, dok dubinsku oštrinu ima samo fokusirani predmet između njih. Za razliku od kompaktnih digitalnih fotoaparata koji se ne mogu pohvaliti nekom dubinskom oštrinom, bolji slučaj je sa poluprofesionalnim, a najbolji slučaj sa profesionalnim fotoaparatima koji imaju odličnu dubinsku oštrinu. Dslr fotoaparati su odlično rešenje za ljude koji iz svog amaterizma žele da učine korak više i pređu u vode profesionalaca. Ova vrsta digitalnih fotoaparata pružiće im osnovne početne funkcije, pomoću kojih će, ali uz predan rad, otvoriti vrata ka profesionalnom bavljenju fotografijom. Uz dslr objektive na pravom su putu ka stvaranju sopstvene umetnosti.