lepe vesti
domine pravila igre

Domine pravila igre

Sadržaj

Domine su popularna društvena igra koja se igra pomoću malih belih kvadratnih pločica sa tačkama koje označavaju brojeve. Igrači koriste ove pločice da formiraju lanac gde se tačke na jednoj pločici moraju podudarati s tačkama na drugoj pločici.

Domine osnovna pravila

Broj igrača: 2-4 igrača.

Cilj igre: Cilj je osvojiti bodove tako što ćete se prvi osloboditi svih svojih domina ili osvojiti najviše bodova tokom igre.

Oprema za domine

Standardni set domina ima 28 pločica, svaka s dva polja, pri čemu svako polje može imati od 0 do 6 tačaka (ili biti prazno).

Domine pravila Igre

Podela domina: Na početku igre, domine se mešaju licem nadole. Svaki igrač izvlači određen broj domina (broj zavisi od ukupnog broja igrača).

Početak igre: Najčešće, igrač koji ima najvišu dvostruku dominu (npr. 6-6) počinje igru. Ako niko nema dvostruku dominu, igrač s najvišom dominom počinje.

Igranje domina: Igrači naizmenično postavljaju dominu na stol. Dominu mogu igrati samo ako se broj tačaka na jednom kraju dominu poklapa s brojem tačaka na kraju niza domina na stolu.

Blokiranje: Ako igrač ne može igrati nijednu od svojih domina, mora preskočiti red ili, u nekim varijantama igre, izvući dominu iz rezerve.

Završetak runde: Runda se završava kada igrač položi svoju poslednju dominu ili kada igra više nije moguća jer su svi igrači blokirani.

Bodovanje: Nakon završetka runde, igrači boduju na osnovu domina koje su im ostale u ruci. Igrači mogu osvajati bodove tokom igre na osnovu ukupnog broja tačaka na otvorenim krajevima niza domina na stolu.

Varijacije domina

Postoji mnogo tradicionalnih i lokalnih varijacija domino igara, uključujući „Draw Dominoes“, „Block Dominoes“, „Mexican Train“, „Chickenfoot“ i druge, svaka s malo drugačijim pravilima i strategijama.

Domine su zabavna i društvena igra koja zahteva pažljivo planiranje i može se igrati na različite načine. Ova igra sa pločicama uključuje strategiju, brojanje, malo sreće i puno zabave.