lepe vesti
Poruke na Instagramu

Poruke na Instagramu

Sadržaj

Instagram je popularna društvena mreža koja omogućava korisnicima da komuniciraju putem poruka, poznatih kao „Direct Messages“ ili DM-ova. Ovo je privatna funkcija koja omogućava razmenu poruka sa drugim korisnicima na platformi. Evo kako možete koristiti poruke na Instagramu:

Slanje poruka

Da biste poslali poruku nekome na Instagramu, pratite ove korake:

Otvorite Instagram aplikaciju.

Dodirnite ikonu avatara (slika profila) u gornjem desnom uglu kako biste otvorili svoj Inbox.

Dodirnite plavi dugme „Nova poruka“ ili ikonu olovke u gornjem desnom uglu.

Unesite ime korisnika kome želite poslati poruku i izaberite ga iz padajuće liste.

Upišite svoju poruku u tekstualnom polju i dodirnite „Slanje“ (send).

Slanje fotografija i video zapisa

Pored slanja tekstualnih poruka, možete takođe slati fotografije i video zapise koristeći DM-ove:

Otvorite poruku ili započnite novu.

Dodirnite ikonu fotoaparata ili kamere u donjem delu ekrana.

Izaberite željeni sadržaj iz vaših fotografija ili napravite novu fotografiju/video.

Dodirnite „Slanje“ kako biste poslali sadržaj.

Slanje stikera i emotikona

Možete dodatno personalizovati svoje poruke dodavanjem stikera, emotikona i GIF-ova:

Dodirnite ikonu smajlija u donjem desnom uglu kada pišete poruku.

Izaberite željene stikere, emotikone ili GIF-ove i dodirnite ih da biste ih dodali u poruku.

Grupni čet

Pored pojedinačnih poruka, možete takođe započeti grupne četove sa više korisnika:

Dok ste u poruci sa određenim korisnikom, dodirnite ikonu plusa (+) u gornjem desnom uglu.

Dodajte druge korisnike i započnite grupni čet.

Opcije za poruke

Prilikom slanja poruka, možete koristiti različite opcije:

„Lajkovanje“: Dodirnite srce ispod poruke da biste poslali lajk ili reakciju.

„Prikazivanje poruke“: Ako želite da poruka ostane vidljiva duže vreme, dodirnite i držite poruku da biste je prikazali.

Arhiviranje poruka

Ako želite da sačuvate poruke za kasnije, možete koristiti opciju arhiviranja:

Dodirnite i držite poruku i izaberite opciju „Arhiviraj“.

Poruke na Instagramu su odličan način da ostanete u kontaktu sa prijateljima, porodicom ili drugim korisnicima platforme. Vodite računa o privatnosti i koristite ovu funkciju na odgovoran način.